Supervisie

Waarom supervisie voor jou?

Ken je de ervaring, dat je op cognitief en op emotioneel vlak het werk hebt gedaan met jouw cliënten, maar dat het gewenste therapeutische doel niet bereikt wordt?

In het werken met mensen ben je zelf het instrument én de methode. Het houdt in dat jij jouw cliënten slechts zover kunt helpen als jijzelf bent gegroeid.
Regelmatige supervisie waarborgt je professionaliteit en helpt je bij je verdere persoonlijke ontwikkeling.

Als je wilt leren:
 • over jouw (venster van) bewustzijn en gewaarzijn
 • over jouw overdracht, tegenoverdracht en het verborgen contract
 • over hoe je nog meer in de diepte kunt werken
 • over grenzen en ethiek
 • over hoe je jouw cliënt kunt behoeden voor herbevestiging van oude levenskeuzes of trauma’s.
 • hoe je verder kunt ontwikkelen als mens en als professional
Werkwijze

In contacten speelt altijd de relatie met jezelf, nog vóór jouw relatie met jouw cliënt (of jouw collega hulpverlener).
Dus we kijken wat in de interactie vanuit jou komt en wat van de cliënt is. Soms vanuit de helikopterview maar doorgaans in de diepte in het contact. Niet veilig “er over” praten, maar ervaren.

De bijeenkomsten beginnen met een ronde waarbij iedere deelnemer zijn vraag of vragen benoemt. Deze vragen kunnen werkvragen zijn of vragen die voor de deelnemer persoonlijk spelen. Het kunnen vragen zijn met een praktische of theoretische inslag. Hierna stel ik een plan van aanpak op voor de bijeenkomst.
Tijdens de sessies is ieder met wisselende werkvormen aan het werk, ook wanneer je eigen vraag niet aan de orde is. Telkens zijn er nabesprekingen. De client van degene die supervisie ontvangt is niet aan de orde.

Als buitenstander laat ik je zien wie je bent in jouw werk; waarom je niet verder komt of waarom de cliënt je ineens zo diep raakte dat je er van in de war raakt; en hoe je jouw kwaliteiten nog beter kan benutten.

Daar waar je vragen hebt over diagnostiek en methodiek (intervisie) kunnen we kijken naar wat er nodig is. Daarvoor zijn de losse sessies bedoeld.

Werkvormen kunnen zijn systemisch werk (opstellingen), lichaamswerk, het werken met delen in jezelf, individuele oefeningen (vaak creatieve vormen) en meta-communicatie en talking circle. Wanneer symbiose zo vanzelfsprekend is, mogelijk zelfs ziekmakend, gebruik ik energetische oefeningen.
Voor theoretische duiding wordt o.a. NLP, Transactionele Analyse (T.A.) en kennis van systemisch werk en de methode Ruppert gebruikt.
Reflectieverslagen en huiswerkopdrachten vormen deel van de supervisie.

Wat kun je van supervisie verwachten?
 • Je krijgt een groter palet van mogelijkheden in jouw begeleiding.
 • Je weet jouw cliënt nog meer te ‘raken’ daar waar het écht over gaat.
 • Je ervaart hoe je een moeiteloze en effectieve werkrelatie met jouw cliënt kunt hebben.
 • Je merkt dat je niet zo hard hoeft te werken.
 • Je kunt met lastige lieden om te gaan.
 • Je hebt terugkerende problemen doorbroken.
 • Je bent meer dan voorheen in staat om je krachten en talenten te benutten.

…voor jouw persoonlijke groei en die van je cliënten.

Voor wie?
 • Voor professionals die met mensen werken (coaches, therapeuten, begeleiders, hulpverleners, bemiddelaars, docenten)
 • Voor teams van hulpverleners (op locatie).
 • Voor groepjes van maximaal 5 personen (in mijn praktijk).
 • Individueel (in mijn praktijk).
Specificaties

Individueel:
Losse sessies van 1 uur tot anderhalf uur: € 75,-/u* (voor ad-hoc vragen)
Een kort traject van 6 tot 10 tweewekelijkse sessies van anderhalf uur à €130,-*.

Groep (max 5 personen):
5 bijeenkomsten van 3 uur à €159,-* p.p. Dit staat gelijk aan 2 werkdagen maar de effectiviteit is veel groter. Of in overleg 2 hele dagen.

*) de prijzen zijn exclusief BTW.

Ben jij klaar om met meer diepgang, plezier en bezieling te werken?
Ja ik wil supervisie.
Over SytZe

Om de wereld heel te maken zijn veel begeleiders nodig. Ik wil graag een veld creëeren van begeleiders die werkelijk het verschil kunnen maken. Die de noodzaak zien van zelf heel te zijn en anderen naar heelheid te brengen. Inmiddels heb ik meer dan 90 therapeuten en coaches mogen begeleiden.