Ik wil dat jij doet …

’Ik wil dat jij doet’ is zo standaard dat we het niet eens in de gaten hebben.
Dit 5e artikel in de serie gaat over verlangen vanuit het gemiste.
Het zou mij niet verbazen als veel winstgedrevenheid en shareholder value hier vandaan komt.
Het is goed om bij jouzelf stil te staan wat jouw motieven zijn; anders kan het relaties kosten.

Onlangs bepleitte ik mijn vrijheid tijdens een vergadering van een samenwerkingsverband waar ik lid van ben. Er spelen daar groepsprocessen waar ik mij niet mee kan verbinden. Als reactie werd ik teruggefloten.

Mijn verlangen is om ongebonden te zijn. Bij één van de gesprekspartners kwam het verlangen naar duidelijkheid en controle naar voren; dat uitte zich in de vorm van conformiteit eisen, of anders… Bij een ander kwam het verlangen om iets van betekenis neer te zetten gevoed vanuit de angst te verliezen wat het samenwerkingsverband biedt, en dat uitte zich in een op sociaal niveau uitgesproken uitnodiging, maar op het onderliggend psychologisch niveau in een niet mis te verstane terechtwijzing.
Innerlijk onrust moet worden gefixt door iemand anders: “ik wil dat jij doet”.

Zo hebben we elk onze eigen verlangens; zo tonen verlangens zich.
Het helpt om het NLP uitgangspunt te onthouden: alles wordt gedaan vanuit de beste intentie.

Een keer zat er een docent aan mijn tafel. Het ging over loyaliteit, over schuld en onschuld. En over gebonden zijn aan het gezin van herkomst.
De docent vertelde over de ouderavond waar hij een moeder had uitgenodigd. Daar kwam moeder aan: stoer lopend op haar zwarte boots met studs, zwarte broek, zwart jack en korte zwarte stekels als haardracht. De docent vroeg de moeder na een tijdje of zij wellicht als meisje van haar moeder blonde vlechtjes, jurkje en lakschoentjes moest dragen. Ja, zei de moeder fel, en dat nooit meer!

Deze moeder is nog gebonden aan haar afkomst. Ze doet niet wat haar moeder wilde, en wel precies het tegenovergestelde. Er is nog geen vrije keus; wat wil deze vrouw zelf? Nu is ze in opstand tegen haar moeder zonder onderzocht te hebben wat haar eigen verlangen is. En in alle onschuld denkt zij een vrije keuze te hebben gemaakt. Dit heet gebonden zijn. Ze was nog altijd trouw aan moeder.

Terug naar mijn vergadering. Het zou zomaar kunnen dat de eisende man nog gebonden is aan een thuis zonder regels, en het zou zomaar kunnen zijn dat de andere man gebonden is aan zijn thuis met met ‘praatjes vullen geen gaatjes’. Ik kan en wil hier geen uitspraken doen over deze personen, vandaar ‘zou kunnen’.

Het verlangen in dit artikel zou kunnen worden gezien als verlangen vanuit het gemiste. Het gemiste zit dan in de verwijzing naar het probleem, de gewenste situatie of de mogelijke hulpbron.
In plaats van het gemiste zou ik ook kunnen vragen: wat wil je met jouw verlangen vermijden? (en dan bedoel ik wat je van binnen wilt vermijden maar projecteert op anderen).
Deze verlangens komen uit het overlevingsdeel van ons; ons ego, persona, identiteit of masker. Wellicht komt dit overeen met de onderste laag van Maslow’s pyramide: veiligheid.

De patronen op dit niveau zijn veelal: terugtrekken / niet meer uitspreken, het selectief voeden van alleen dat verlangen dat wel wordt vervuld, het opeisen van het verlangen. Het laatste is destructief recht dat ik t.z.t. zal behandelen.

Te zien is dat het gaat over het opgeven van autonomie, of over autonomieroof.
Dit zien we overal om ons heen; in partnerrelaties, in gezinnen, in groepsprocessen, en in terreuraanslagen en oorlogen.

Oefening:
Oefen in jezelf eens met het in jouzelf ervaren van het verschil in uitspreken van:
– ik wil dat jij <dit of dat> doet ….
of:
– ik wil dat jij <dit of dat> doet, of je het nou doet of niet.

Wil je jouw inzicht delen in de opmerkingen?

Begeleiding of Masterclass?
Wil jij weten of dit patroon bij jou speelt, hoe de oefen-zin werkt en wat jij hiermee kunt doen?
Neem dan contact met mij op.

Wil je van mij leren?
Dan attendeer ik je graag op mijn unieke Masterclass Verlangen.
Ik geef hem zelf en ga dan al mijn kennis en kunde met je delen.
Klik hier voor meer informatie: