Over interactieve zelfresonanties (IZR)

Je lijf weet wat jij vergeet
Het overleven van stressvolle tijden en traumatische ervaringen als
geweld, misbruik, vernedering en het missen van werkelijk contact
leidt tot symptomen als

onrust, wantrouwen, depressie, niet kunnen
concentreren, niet kunnen hechten, slecht slapen en vermoeidheid,
diep gewortelde innerlijke pijn, regelmatig dissociëren, angst- &
paniekaanvallen, woede, jezelf kwijt zijn e.d. Dit zijn gevolgen van je
overlevingsreacties (die tóén heel gezond waren) op stressvolle, zéér
ongezonde omstandigheden. Die overlevingsreacties hebben de
spanning opgeslagen in je lijf.

Vanuit mijn bodywork praktijk zag ik een frozen shoulder verdwijnen
toen het gemis aan een vaderfiguur (vader sloeg er in de kinderjaren
erop los) kon worden losgelaten. Vaginisme zag ik verdwijnen toen de
vrouw niet meer trouw hoefde te zijn aan haar oma bij wie ze was
opgevoed. Ik zag collitus ulcerosa verdwijnen toen de grote kwetsing
van de liefde werd aangenomen.

Je gedrag toont wat jij wilde vergeten
In een getraumatiseerd verleden ontwikkelt zich gedrag veroorzaakt
door fundamentele keuzes. De meeste van deze keuzes maken we in
onze vroege jeugd, wanneer het kind geen andere uitweg meer weet.
Keuzes kunnen zo ver gaan als “ik zal me nooit meer openstellen”, “ik
zal niemand meer vertrouwen”, “ik ben nergens goed voor”, “als ik
maar voor mama zorg komt alles (lees: ik) goed” tot zelfs: “ik wil hier
niet meer zijn”. Deze besluiten belemmeren een gezonde groei, een
gezonde ontwikkeling van de wil, van het ik. Vragen als ‘wat wil ik nou?’,
‘waar ligt mijn grens?’, ‘wie ben ik?’ komen hieruit voort.

Van overleven naar leven
Als je jezelf wilt bevrijden van die symptomen, als je wilt komen tot
autonomie, dan kunnen we hieraan werken in een veilige ‘holding
space’; individueel of in een groep.
We werken aan erkennen wat er is, oordeelloos kijken, vanuit
bewustzijn (eigen patronen kunnen zien) en gewaarzijn (je eigen
lichaam leren voelen, de subtiele reacties van je eigen lichaam leren
herkennen en accepteren). Ik doe dat veelal met de methode
Interactieve Intentie Zelf-Resonantie*.

Leven, autonomie en zingeving
Ik werk met IZR als belangrijkste methode voor het hervinden en
herstellen van jouw autonomie.
Voor het herstellen van jouw veiligheid, jouw vertrouwen,
verbondenheid en intimiteit. Voor het herstellen van jouw vermogen
om gelijkwaardige, helende relaties aan te gaan.

De drie O’s bewandelen
Ontwikkelen (van het gezonde deel) – Ontmaskeren(van de
overlevingsdelen) en Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen)

Pas wanneer autonomie is voldoende mate is geïnstalleerd komt ruimte voor zingeving.

Het vervolg
Een IZR resonantie kan worden afgewisseld met coaching. Na een IZR
sessie werk je aan een reflectieverslag waarin je woorden en betekenis
kunt geven aan de ervaringen, om te reflecteren op de
overeenkomsten in dynamieken tijdens de IZR en die je ziet in jouw
dagelijks leven.

Over de IZR zelf
Wanneer je bij me aanschuift formuleer je jouw intentie, jouw
verlangen. De een wil iets echt niet langer meer. De ander wil
duidelijkheid krijgen. Weer een ander wil een stap zetten naar verdere
groei en autonomie, meer levensenergie of persoonlijk leiderschap. Elk
onderwerp kan in je verlangen aan de orde komen: je gedrag,
gezondheid (fysiek, psychisch), relaties (partner, kinderen, werk) en
zingeving. Vooralsnog werk ik alleen met woorden. Die woorden
schrijf je op papier.

Je kiest vervolgens voor jouw woorden verschillende mensen
(resonanten) die op de woorden uit jouw verlangen resoneren.

Je staat zelf tussen de resonanten die delen van jouzelf tonen en jij
bepaalt hoe jij in interactie gaat; voelend, woordeloos, vragend: het is
aan jou. Jouw autonomie als opsteller staat centraal. Jijzelf bent
degene die de oplossing van jouw probleem in zich draagt en de sleutel
daartoe mag omdraaien.

De schoonheid van een interactieve zelfresonantie is dat jouw
innerlijke wereld zich voor jouw ogen opent. De resonanten laten zien
welke delen van jouw Zelf jou blokkeren, waarom ze dat doen en op
welke manier ze dat doen. Je zult jouw verschillende intrapsychische
delen herkenen en hoe jij ze inzet. Door te ervaren en te voelen wat elk
deel van jouw Zelf je te vertellen heeft kun je stappen zetten. Stappen
naar een leven dat meer in uitlijning met jouw oorspronkelijke
zuiverheid en zielsverlangen is. Je hoeft echt niet je trauma opnieuw in
alle hevigheid te herbeleven.

Wat nodig is, is dat je weer veiligheid en vertrouwen krijgt en dat je
jouw opgeborgen traumazelf herkent, erkent, eindelijk ontmoet en er
laat zijn om jouw emoties en reacties die er toen niet mochten zijn,
alsnog te ontladen en te voltooien. Eindelijk mogen jouw reacties er
wèl zijn. In alle veiligheid en stapje voor stapje. Pas dan ervaar je meer
rust en heling omdat jouw gesplitste delen weer naar elkaar toe
kunnen groeien in je eigen identiteit en gezonde autonomie. Of, zoals
Ruppert dat zegt, je kunt je afgesplitste traumadelen insluiten om zo
meer heelheid te ervaren. Je versterkt hierdoor je gezonde delen, die
delen die je bij jouw autonomie brengen.

Tijdens de nabespreking van resonantie zal ik als begeleider de
innerlijke dynamieken duiden. De resonanten krijgen gelegenheid om
nog wat terug te geven wat zij in hun rol hebben ervaren.

Ad *): IZR is gebaseerd op IoPT
Prof.dr. Franz Ruppert heeft zijn traumatheorie uitgewerkt in de
Identity-oriented Psychotrauma Therapie (IoPT). IoPT helpt je van
óverleven naar voluit leven.
Franz Ruppert zegt: “de waarheid heelt de waan.” Door je trauma-zelf
te ontmoeten en in te sluiten, krijgt je overlevingszelf minder invloed
en wordt je gezonde zelf sterker.
Zie www.franz-ruppert.de en www.interaktiel.nl.