Alle neuzen dezelfde kant op! (Manifesteer je verlangen)

Rumi: if light is in your heart

Alle neuzen dezelfde kant op!
Met interactieve zelfresonanties.

Je hebt een diep verlangen.
De een wil iets echt niet langer meer. De ander wil duidelijkheid krijgen. Weer een ander wil een stap zetten naar verdere groei en autonomie, meer levensenergie of persoonlijk leiderschap.
Elk onderwerp kan in je verlangen aan de orde komen: je gedrag, gezondheid (fysiek, psychisch), relaties (partner, kinderen, werk) en zingeving.

Waarom is jouw verlangen nog niet gerealiseerd?
Dat komt door delen van jezelf die je blokkeren of zelfs tegenwerken. Jijzelf was er nog niet aan toe om met die stukken van jezelf contact te maken of ze onder ogen te zien. Vaak is wat jou blokkeert bepaald door invloeden uit je verleden. Daardoor ben je geworden wie je nu bent: een aangepaste versie van je oorspronkelijk zelf.
Anders gezegd: je leeft nog vanuit een overlevingsmechanisme. Dit is een voor jou nog verborgen drijfveer die niet op jouw oorspronkelijke zuiverheid is gebaseerd. En hoewel voor jou nog verborgen, je handelt er in het hier en nu wel naar.

Ik werk met de methode ‘opstellen van het verlangen’ oftewel ‘interactieve zelfresonantie’.
Jij formuleert jouw verlangen. Vervolgens zullen verschillende mensen (resonanten) op de woorden uit jouw verlangen resoneren.
Jouw autonomie als opsteller staat centraal. Jijzelf bent degene die de oplossing van jouw probleem in zich draagt en de sleutel daartoe mag omdraaien.

De schoonheid van een interactieve zelfresonantie is dat jouw innerlijke wereld zich voor jouw ogen opent. De resonanten laten zien welke delen van jouw Zelf jou blokkeren, waarom ze dat doen en op welke manier ze dat doen. Door te ervaren en te voelen wat elk deel van jouw Zelf je te vertellen heeft kun je stappen zetten. Stappen naar een leven dat meer in uitlijning met jouw oorspronkelijke zuiverheid en zielsverlangen is.

Tijdens de nabespreking van resonantie zal ik innerlijke dynamieken duiden.

Ben je er aan toe om je blokkades onder ogen te zien en op te heffen?
Kom naar deze verhelderende en diepgaand transformerende workshop!
Koop hieronder jouw ticket.

Specificaties
● Investering: €135 voor inbrengers van hun verlangen, €30 voor resonanten zonder eigen vraag.
Je krijgt een factuur die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.
Als een BTW-factuur nodig is komt er (voor het bedrijf verrekenbare) BTW boven op de prijs.
● Annulering: tot 1 week voor aanvang kosteloos.
● lunch en drankjes: Iedere deelnemer maakt iets voor een gezamenlijke lunch. Ik zorg voor koffie, thee met iets lekkers en soep.

Koop hieronder jouw ticket.
Heb je vragen? Klik hier.

Warme groet, Sytze

Seksu(h)eel – workshop over seksualiteit en verlangen (Try-out)

Deze dag betreft een verkenning van de samenwerking van beide trainers en is een opmaat voor een workshop dag met het thema seksualiteit en verlangen. Tegen een gereduceerd tarief kun je deelnemen als vraagsteller of als resonant.

Intimiteit ervaar je als ingewikkeld:
De ander echt dichtbij laten komen, je hart en geslacht openen voor de ander ervaar je als moeilijk. Seks is soms niet meer dan een handeling zonder enige verbinding; je sluit je hart af en soms ook je lichaam. Je voelt je vervreemd van je partner of van je eigen lichaam; misschien is door die vrijgekomen ruimte een derde in het spel gekomen. Ooit is er over je grenzen gegaan, is er iets van je afgepakt wat jouzelf toebehoorde. Hierdoor is je vertrouwen beschaamd. Genieten van lichamelijk contact is lastig, je gaat regelmatig “op slot”. Of er is schaamte voor je lichaam, dat wel van jou is, maar waar je niet blij mee bent en moeilijk van kunt genieten.

Je verlangen is je meer te openen voor liefde en intimiteit, je te verbinden met de ander op alle niveaus, ook in de seksualiteit. Je wilt meer of weer genieten, minder remmingen ervaren en voorbij de schaamte gaan die je verhindert dit ten volle te doen.

Dat jouw verlangen nog niet gerealiseerd is, komt door delen van jezelf die je blokkeren of tegenwerken. Je was er nog niet aan toe om die onder ogen te zien, of zelfs maar van binnen te ervaren. Ervaringen uit het verleden spelen hier een belangrijke rol in. Je bent je gaan aanpassen aan wat je dacht dat verwacht werd, of je hebt moeten ervaren dat intimiteit onveilig is waardoor je het zoveel mogelijk vermijdt. Soms waren er ouderboodschappen die impliciet maakten dat jij wel uitkeek om je helemaal open te stellen voor intiem contact of ben je juist extreme dingen gaan doen waardoor je jezelf bent kwijtgeraakt. In wezen zijn dit allemaal overlevingsmechanismen, die jou in het hier-en-nu als volwassene niet meer dienen en zelfs belemmeren.

De vorm:
We openen de dag met landen en aankomen. Met oefeningen die het veilig maken om thema’s in de openheid te brengen. Daarvoor gebruiken we tantrische oefeningen als inleiding en vervolgens inquiries met als doel in je lijf te zakken en meer te voelen.
Het beoefenen van tantra is bij uitstek geschikt om meer te landen in je lijf, meer voeling te krijgen met je innerlijk en het gewaar worden van verlangens en overtuigingen die je verhinderen voluit in het hier-en-nu aanwezig te zijn. In de interactie met anderen kom je je (vaak onbewuste) patronen en neigingen tegen en word je uitgenodigd om uit je comfortzone te komen.
De inquiry is een methode, ontwikkeld door de Rhidwan school, waarbij je door langdurig dezelfde vraag te beantwoorden, op steeds diepere lagen in jezelf belandt en gaandeweg je mentale overtuigingen en “beliefs” los kunt laten. Alle oefeningen zijn met de kleding aan!

In het tweede deel werken we volgens de methode “interactieve zelfresonantie” of ook wel “opstellen van het verlangen”. Er is ruimte voor een klein aantal mensen om hun verlangen te formuleren. De andere deelnemers resoneren op woorden uit dat verlangen. Degene met de vraag staat centraal en draagt de oplossing van het probleem als het ware in zich. De resonanten laten zien welke delen in jezelf jou blokkeren, waarom ze dat doen en op welke manier. Door te ervaren wat elk deel je te vertellen heeft kun je op nieuwe manieren de intimiteit met jezelf en anderen aangaan en leren vertrouwen op wat je lichaam jou vertelt. In het hier-en-nu je zielsverlangen volgen.

Wat levert het op?
– Inzicht in wat er onbewust speelt, waardoor het verlangen niet geleefd kan worden
– Ervaren van je eigen centrum/hara
– bewustwording van de relativiteit van overlevingsmechanismen
– Gewaarzijn van beweging, heling, meer balans, van innerlijke draagkracht.
– Nieuwe oplossingsrichtingen

Voor wie?
– Mensen die belemmeringen ervaren in intimiteit en seksualiteit
– Wanneer genieten van intimiteit gepaard gaat met schaamte en remmingen
– Wanneer seks geen vanzelfsprekendheid meer is, maar een opgave
– Als verlangens niet (meer) geleefd worden
– Wanneer het niet meer stroomt in de relatie en 1 of beide partners zich teruggetrokken hebben of een alternatief zoeken
– waar de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag nog doorwerken.

Ook wanneer je als begeleider/masseur/therapeut bepaalde thema’s wilt onderzoeken in jezelf is deze dag heel geschikt, ook als resonant in de opstelling van iemand anders.

Over de begeleiders:
Sytze Wierda:
Begeleider naar gezonde autonomie, integriteit en persoonlijk leiderschap door individuele begeleiding & supervisie, workshops, en mannengroepen. Mijn doel is bij te dragen aan een inclusieve wereld.
Zelf heb ik veel thema’s doorleefd, waaronder het gebrek aan intimiteit en veiligheid als kind en de moeder- en vaderwond, waardoor ik er anderen in kan begeleiden.
Als begeleider zet ik mijn innerlijke stilte en mijn aanwezigheid in om werkelijk contact te maken; om in dat contact te werken. Het werkelijk leren en stappen maken zit in het ervaringsgericht werken; het gewaarzijn. Tijdens de resonanties creëer ik een “holding space”
Mijn toolbox bestaat uit systemisch werk, identiteitsgeoriënteerde psychotrauma therapie, transactionele analyse, voice dialogue, NLP, Daoïstische psychologie en Daoïstisch bodywork en veel levenservaring.

Anina Storteboom:
Intimiteitscoach, docent Tibetaanse tantramassage bij Helios Centrum, psychosociaal therapeut en trainer/workshopgever. Ik heb diverse trainingen gevolgd op het gebied van liefde, seksualiteit en tantra, bij o.a. Daniel Odier, de Tantratempel, Andrew Barnes, Wild Tantra en Susanne Roursgaard en heb jarenlang tantra weekenden en avonden (mede) begeleid. Mijn bezieling ligt in het scheppen van een omgeving, waarin mensen zichzelf kunnen zijn en hun levensenergie kunnen aanwenden als middel tot groei. Liefde, intimiteit en seksualiteit zijn hierbij heel belangrijke ingrediënten; het is de bron van waaruit je bent ontstaan en een drijvende factor in ieders bestaan. Het gemis wat ik zelf ervoer in de omgeving waar ik opgroeide, heeft geleid tot een zoektocht naar liefde, naar intimiteit en verbondenheid. De mooie ontdekking dat je in wezen zelf liefde bent, en slechts hoeft te putten uit die bron, maakte dat er meer rust kwam en vertrouwen, om in mijn kracht te staan om de ongetemde, seksuele vrouw te zijn, die ik ten diepste ben.

Anina en Sytze hebben elkaar gevonden omdat zij beiden zijn opgeleid bij Phoenix Opleidingen, waar zij het ambacht van begeleiden vanuit de ontmoeting geleerd hebben. Waarden als autonomie en respect voor ieders eigenheid zijn leidend hierbij.

Specificaties
– De deelnamekosten zijn voor deze try-out € 67,50 voor inbrengers van hun verlangen en € 15 voor resonanten zonder eigen vraag. Dat is 50% korting op de normale prijs.
Als een BTW-factuur nodig is komt er (voor het bedrijf verrekenbare) BTW boven op de prijs.
– Annulering: tot 1 week voor aanvang kosteloos.
– Koffie en thee met wat lekkers wordt verzorgd, je neemt je eigen lunchpakketje mee.

Aanmelden
Ben je er aan toe om je blokkades onder ogen te zien en op te heffen?
Reserveer direct voor deze verhelderende en diepgaand transformerende workshop!

Stuur een mail of bel naar:
welkom@inana.nl            06-12345678
sytze@inner-tree.com  06-28383803
(of hieronder door RSVP in te vullen)

Alle neuzen dezelfde kant op! (Manifesteer je verlangen)

Rumi: if light is in your heart

Alle neuzen dezelfde kant op!
Met interactieve zelfresonanties.

Je hebt een diep verlangen.
De een wil iets echt niet langer meer. De ander wil duidelijkheid krijgen. Weer een ander wil een stap zetten naar verdere groei en autonomie, meer levensenergie of persoonlijk leiderschap.
Elk onderwerp kan in je verlangen aan de orde komen: je gedrag, gezondheid (fysiek, psychisch), relaties (partner, kinderen, werk) en zingeving.

Waarom is jouw verlangen nog niet gerealiseerd?
Dat komt door delen van jezelf die je blokkeren of zelfs tegenwerken. Jijzelf was er nog niet aan toe om met die stukken van jezelf contact te maken of ze onder ogen te zien. Vaak is wat jou blokkeert bepaald door invloeden uit je verleden. Daardoor ben je geworden wie je nu bent: een aangepaste versie van je oorspronkelijk zelf.
Anders gezegd: je leeft nog vanuit een overlevingsmechanisme. Dit is een voor jou nog verborgen drijfveer die niet op jouw oorspronkelijke zuiverheid is gebaseerd. En hoewel voor jou nog verborgen, je handelt er in het hier en nu wel naar.

Ik werk met de methode ‘opstellen van het verlangen’ oftewel ‘interactieve zelfresonantie’.
Jij formuleert jouw verlangen. Vervolgens zullen verschillende mensen (resonanten) op de woorden uit jouw verlangen resoneren.
Jouw autonomie als opsteller staat centraal. Jijzelf bent degene die de oplossing van jouw probleem in zich draagt en de sleutel daartoe mag omdraaien.

De schoonheid van een interactieve zelfresonantie is dat jouw innerlijke wereld zich voor jouw ogen opent. De resonanten laten zien welke delen van jouw Zelf jou blokkeren, waarom ze dat doen en op welke manier ze dat doen. Door te ervaren en te voelen wat elk deel van jouw Zelf je te vertellen heeft kun je stappen zetten. Stappen naar een leven dat meer in uitlijning met jouw oorspronkelijke zuiverheid en zielsverlangen is.

Tijdens de nabespreking van resonantie zal ik innerlijke dynamieken duiden.

Ben je er aan toe om je blokkades onder ogen te zien en op te heffen?
Kom naar deze verhelderende en diepgaand transformerende workshop!
Koop hieronder jouw ticket.

Specificaties
● Investering: €135 voor inbrengers van hun verlangen, €30 voor resonanten zonder eigen vraag.
Je krijgt een factuur die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.
Als een BTW-factuur nodig is komt er (voor het bedrijf verrekenbare) BTW boven op de prijs.
● Annulering: tot 1 week voor aanvang kosteloos.
● lunch en drankjes: Iedere deelnemer maakt iets voor een gezamenlijke lunch. Ik zorg voor koffie, thee met iets lekkers en soep.

Koop hieronder jouw ticket.
Heb je vragen? Klik hier.

Warme groet, Sytze

Alle neuzen dezelfde kant op! (Manifesteer je verlangen)

Rumi: if light is in your heart

Alle neuzen dezelfde kant op!
Met interactieve zelfresonanties.

Door Sytze Wierda en Inge Moll.

Je hebt een diep verlangen.
De een wil iets echt niet langer meer. De ander wil duidelijkheid krijgen. Weer een ander wil een stap zetten naar verdere groei en autonomie, meer levensenergie of persoonlijk leiderschap.
Elk onderwerp kan in je verlangen aan de orde komen: je gedrag, gezondheid (fysiek, psychisch), relaties (partner, kinderen, werk) en zingeving.

Waarom is jouw verlangen nog niet gerealiseerd?
Dat komt door delen van jezelf die je blokkeren of zelfs tegenwerken. Jijzelf was er nog niet aan toe om met die stukken van jezelf contact te maken of ze onder ogen te zien. Vaak is wat jou blokkeert bepaald door invloeden uit je verleden. Daardoor ben je geworden wie je nu bent: een aangepaste versie van je oorspronkelijk zelf.
Anders gezegd: je leeft nog vanuit een overlevingsmechanisme. Dit is een voor jou nog verborgen drijfveer die niet op jouw oorspronkelijke zuiverheid is gebaseerd. En hoewel voor jou nog verborgen, je handelt er in het hier en nu wel naar.

We werken met de methode ‘opstellen van het verlangen’ oftewel ‘interactieve zelfresonantie’.
Jij formuleert jouw verlangen. Vervolgens zullen verschillende mensen (resonanten) op de woorden uit jouw verlangen resoneren.
Jouw autonomie als opsteller staat centraal. Jijzelf bent degene die de oplossing van jouw probleem in zich draagt en de sleutel daartoe mag omdraaien.

De schoonheid van een interactieve zelfresonantie is dat jouw innerlijke wereld zich voor jouw ogen opent. De resonanten laten zien welke delen van jouw Zelf jou blokkeren, waarom ze dat doen en op welke manier ze dat doen. Door te ervaren en te voelen wat elk deel van jouw Zelf je te vertellen heeft kun je stappen zetten. Stappen naar een leven dat meer in uitlijning met jouw oorspronkelijke zuiverheid en zielsverlangen is.

Tijdens de nabespreking van resonantie zullen we innerlijke dynamieken duiden.

Ben je er aan toe om je blokkades onder ogen te zien en op te heffen?
Kom naar deze verhelderende en diepgaand transformerende workshop!

Meld je aan:
Bij Inge via inge@ingemoll.nl
Bij Sytze via sytze@inner-tree.com (of: klik op de link “RSVP” in dit evenement)

Over de begeleiders:
Wij vinden het belangrijk dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke bedding geven aan de processen. Daarom dat wij samen de resonanties zullen begeleiden of een holding space zullen creëren.

Inge Moll
Inge MollEen burn-out in 2000 heeft mijn ogen geopend. Toen begon mijn weg van denken naar voelen. En ontdekte ik mijn werkelijke ik die jarenlang was weg gestopt. Resultaat van die zoektocht is dat ik besef dat ik van mijzelf en andere mensen houd, van de mooie èn de schaduwkanten. Ik ben heldervoelend, zacht en liefdevol, maar ook confronterend.
Als therapeut, coach en healer werk ik met mensen op een diep ziels- en gevoelsniveau. Mijn behandelingen zijn gericht op het je herinneren en accepteren van wie je werkelijk bent. Je leert om in je dagelijkse leven dicht bij jezelf te zijn, trouw aan jezelf. Vanuit dat contact met jezelf, stap je de buitenwereld in, in plaats van dat je de buitenwereld laat bepalen wie jij bent.

Sytze Wierda
Sytze WierdaIn mijn kern ben ik warm, gevoelig en verbindend maar dat mocht er vroeger niet zijn. Daarom heb ik veel geworsteld met mijn plek. Vanuit mijn innerlijke wijsheid en mijn verlichtingservaringen heb ik een ander perspectief gekregen; het geeft me veel ruimte en compassie.
Ik ben begeleider naar autonomie en persoonlijk leiderschap. Als begeleider zet ik mijn innerlijke stilte en mijn aanwezigheid in om werkelijk contact te maken; om in dat contact te werken. Door mijn gevoeligheid voel en zie ik waar je vastloopt. Ik heb gemerkt dat het werkelijk leren en stappen maken zit in het ervaringsgericht werken.

Specificaties
● Investering: €135 voor inbrengers van hun verlangen, €30 voor resonanten zonder eigen vraag.
Je krijgt een factuur die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.
● Als een BTW-factuur nodig is komt er (voor het bedrijf verrekenbare) BTW op de prijs. De prijzen zijn dan €150 resp. €50 ex BTW.
● Annulering: tot 1 week voor aanvang kosteloos.
● lunch en drankjes: Iedere deelnemer maakt iets voor een gezamenlijke lunch. Wij zorgen voor koffie, thee met iets lekkers en soep.

Aanmelden gaat via:
inge@ingemoll.nl
sytze@inner-tree.com / hieronder door RSVP in te vullen

Warme groet, Sytze en Inge.

Alle neuzen dezelfde kant op! (Manifesteer je verlangen)

Rumi: if light is in your heart

Alle neuzen dezelfde kant op!
Met interactieve zelfresonanties.

Door Sytze Wierda en Inge Moll.

Je hebt een diep verlangen.
De een wil iets echt niet langer meer. De ander wil duidelijkheid krijgen. Weer een ander wil een stap zetten naar verdere groei en autonomie, meer levensenergie of persoonlijk leiderschap.
Elk onderwerp kan in je verlangen aan de orde komen: je gedrag, gezondheid (fysiek, psychisch), relaties (partner, kinderen, werk) en zingeving.

Waarom is jouw verlangen nog niet gerealiseerd?
Dat komt door delen van jezelf die je blokkeren of zelfs tegenwerken. Jijzelf was er nog niet aan toe om met die stukken van jezelf contact te maken of ze onder ogen te zien. Vaak is wat jou blokkeert bepaald door invloeden uit je verleden. Daardoor ben je geworden wie je nu bent: een aangepaste versie van je oorspronkelijk zelf.
Anders gezegd: je leeft nog vanuit een overlevingsmechanisme. Dit is een voor jou nog verborgen drijfveer die niet op jouw oorspronkelijke zuiverheid is gebaseerd. En hoewel voor jou nog verborgen, je handelt er in het hier en nu wel naar.

We werken met de methode ‘opstellen van het verlangen’ oftewel ‘interactieve zelfresonantie’.
Jij formuleert jouw verlangen. Vervolgens zullen verschillende mensen (resonanten) op de woorden uit jouw verlangen resoneren.
Jouw autonomie als opsteller staat centraal. Jijzelf bent degene die de oplossing van jouw probleem in zich draagt en de sleutel daartoe mag omdraaien.

De schoonheid van een interactieve zelfresonantie is dat jouw innerlijke wereld zich voor jouw ogen opent. De resonanten laten zien welke delen van jouw Zelf jou blokkeren, waarom ze dat doen en op welke manier ze dat doen. Door te ervaren en te voelen wat elk deel van jouw Zelf je te vertellen heeft kun je stappen zetten. Stappen naar een leven dat meer in uitlijning met jouw oorspronkelijke zuiverheid en zielsverlangen is.

Tijdens de nabespreking van resonantie zullen we innerlijke dynamieken duiden.

Ben je er aan toe om je blokkades onder ogen te zien en op te heffen?
Kom naar deze verhelderende en diepgaand transformerende workshop!

Meld je aan:
Bij Inge via inge@ingemoll.nl
Bij Sytze via sytze@inner-tree.com (of: klik op de link “RSVP” in dit evenement)

Over de begeleiders:
Wij vinden het belangrijk dat zowel het mannelijke als het vrouwelijke bedding geven aan de processen. Daarom dat wij samen de resonanties zullen begeleiden of een holding space zullen creëren.

Inge Moll
Inge MollEen burn-out in 2000 heeft mijn ogen geopend. Toen begon mijn weg van denken naar voelen. En ontdekte ik mijn werkelijke ik die jarenlang was weg gestopt. Resultaat van die zoektocht is dat ik besef dat ik van mijzelf en andere mensen houd, van de mooie èn de schaduwkanten. Ik ben heldervoelend, zacht en liefdevol, maar ook confronterend.
Als therapeut, coach en healer werk ik met mensen op een diep ziels- en gevoelsniveau. Mijn behandelingen zijn gericht op het je herinneren en accepteren van wie je werkelijk bent. Je leert om in je dagelijkse leven dicht bij jezelf te zijn, trouw aan jezelf. Vanuit dat contact met jezelf, stap je de buitenwereld in, in plaats van dat je de buitenwereld laat bepalen wie jij bent.

Sytze Wierda
Sytze WierdaIn mijn kern ben ik warm, gevoelig en verbindend maar dat mocht er vroeger niet zijn. Daarom heb ik veel geworsteld met mijn plek. Vanuit mijn innerlijke wijsheid en mijn verlichtingservaringen heb ik een ander perspectief gekregen; het geeft me veel ruimte en compassie.
Ik ben begeleider naar autonomie en persoonlijk leiderschap. Als begeleider zet ik mijn innerlijke stilte en mijn aanwezigheid in om werkelijk contact te maken; om in dat contact te werken. Door mijn gevoeligheid voel en zie ik waar je vastloopt. Ik heb gemerkt dat het werkelijk leren en stappen maken zit in het ervaringsgericht werken.

Specificaties
● Investering: €135 voor inbrengers van hun verlangen, €30 voor resonanten zonder eigen vraag.
Je krijgt een factuur die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.
● Als een BTW-factuur nodig is komt er (voor het bedrijf verrekenbare) BTW op de prijs. De prijzen zijn dan €150 resp. €50 ex BTW.
● Annulering: tot 1 week voor aanvang kosteloos.
● lunch en drankjes: Iedere deelnemer maakt iets voor een gezamenlijke lunch. Wij zorgen voor koffie, thee met iets lekkers en soep.

Aanmelden gaat via:
inge@ingemoll.nl
sytze@inner-tree.com / hieronder door RSVP in te vullen

Warme groet, Sytze en Inge.

Ik wil dat jij doet …

Verlangen naar Ik wil dat jij doet

’Ik wil dat jij doet’ is zo standaard dat we het niet eens in de gaten hebben.
Dit 5e artikel in de serie gaat over verlangen vanuit het gemiste.
Het zou mij niet verbazen als veel winstgedrevenheid en shareholder value hier vandaan komt.
Het is goed om bij jouzelf stil te staan wat jouw motieven zijn; anders kan het relaties kosten.
“Ik wil dat jij doet …” verder lezen

Workshop “bereik je verlangen” Subtitel: Verlangen; kompas of dwaallicht?

Rumi: if light is in your heart

Deze avond staat in het teken van verlangen. Wie heeft geen verlangen? Wat doet verlangen met ons? Er is geen verlangen zonder gemis. In hoeverre ben je trouw bent aan je Zelf?
Met verlangen reis naar jouw eigen bronnen en drijfveren en leer je ze te gebruiken als voedingsbodem voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.
Aan het eind van de avond heb je praktische handvatten om zelf thuis verder aan de slag te gaan om de relatie met jezelf of met geliefden te verbeteren.

Deze avond wordt aangekondigd via de nieuwsbrief, en kort van te voren via deze site.

Maar: vol is vol. Dus meld je aan voor de nieuwsbrief.

Overzicht
Een avond die staat in het teken van het bereiken van jouw verlangen.
Tijdens de avond krijg je belachelijk veel informatie en uitgebreide mogelijkheid tot ervaren en uitwisselen.
Na afloop van de avond is er gelegenheid tot elkaar beter leren kennen onder het genot van een wijntje of fris.

Doel
Wie wil er niet leven naar zijn verlangen? Er is geen verlangen zonder gemis.
Wie kan moeilijk bij zijn verlangen komen?
In hoeverre ben je trouw bent aan je Zelf? Wat is jouw hogere doel, en hoe word jij geleid?

In deze workshop gaan we langs verlangens die uit de wil komen (doelgericht), en welke uit jouw diepere zelf komen (doel geleid).
Met verlangen reis je naar jouw eigen bronnen en drijfveren en leer je ze te gebruiken als voedingsbodem voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Structuur
De avond is interactief en ervaringsgericht, o.a. met mini-opstellingen.
Er is ruimte voor vragen aan Sytze over persoonlijke thema’s.

Resultaten
Aan het eind van de avond heb je praktische handvatten om zelf thuis verder aan de slag te gaan om de relatie met jezelf of met geliefden te verbeteren. Om stil te staan waar je eigenlijk staat en waar je wilt zijn.

Voor wie?
Voor wie weer richting wil geven aan zijn leven. Zowel voor mannen als vrouwen.

Specificaties
Duur: 3,5 uur
Dag / Datum: woensdag 13 april 2016
Tijden: 19u – 22:30u; inloop vanaf 18:30u.
Locatie: Het Boshuis, Stouwdreef 1, 4836 AK Breda

Begeleiding: Sytze Wierda
Voorbereiding: geen voorbereiding vereist
Investering: € 47 reguliere prijs; dit is inclusief koffie/thee & lekkers en een borrel & versnapering na afloop. Nieuwsbrief abonnees krijgen een speciale aanbieding.
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen. Bij de 21e wordt een nieuwe datum georganiseerd.

Deze avond wordt aangekondigd via de nieuwsbrief, en kort van te voren via deze site.
Maar: vol is vol. Dus meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven:
Contact en Inschrijven: tot uiterlijk 2 werkdagen vooraf.
Deelname is pas definitief na betaling. Dit i.v.m. de inkopen.
[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BVgpH&webforms_id=4421704″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]

Overige voorwaarden:
* Van deelnemers wordt verwacht dat zij discreet en respectvol omgaan met de gevoelens van de overige deelnemers.
* Bij vertrek wordt grote stilte verwacht. Het Boshuis ligt midden in het Mastbos. Uit respect voor de dieren en omwonenden wordt u gevraagd in stilte te vetrekken, en ook bijvoorbeeld uw autoradio zacht te houden, tot u uit het Mastbos bent.

Tot slot:
Voor 1 persoon en er een leuke verrassing!

Verlangen als Hemels Mandaat – de plek van visie

Verlangen als Hemels Mandaat

Verlangen als Hemels Mandaat of bestemming is het 4e artikel in een serie over verlangen.
Zingeving en heelheid vanuit het hart, vanuit liefde, vanuit de non-dualiteit is een totaal ander perspectief dan wat de meesten gewend zijn.
Het is de plek van een visie die iedereen en alles insluit, en niets uitsluit. De plek waar je kunt voelen waartoe jij hier bent. De bron van alle creatie.
“Verlangen als Hemels Mandaat – de plek van visie” verder lezen