Verlangen naar zingeving en heelheid

Verlangen naar zingeving en heelheid is het 3e artikel in een serie over verlangen.
Wanneer je jouw missie wilt neerzetten is het goed te weten uit welke bron het verlangen komt. Vanuit het ego -daar gaat dit artikel over- kan het een dwaallicht zijn. In dit artikel lees je hoe het kunt herkennen.

In dit blog benader ik zingeving en heelheid vanuit het overlevingsmechanisme. Dit heeft andere namen zoals ego, identiteit, persona of masker. Ons overlevingsmechanisme is gebaseerd op angst, en huist in ons hoofd. Verlangen komt voort uit het principe van heelheid. Elementen zijn: jezelf zijn, jezelf optimaliseren, jezelf dienstbaar maken, zoeken naar zingeving.

Verlangen is in eerste instantie verbonden met de goede wil en bedoeling (het persoonlijke) en met transpersoonlijke wil; het spirituele nivo van willen, het zoeken naar bestemming, voltooiing, zingeving, het roepen en geroepen worden.

Dit laatste gaat uit boven persoonlijk willen en bedoelen; dit gaat over wat het leven van je verlangt. Als je verlangen laat stromen zonder dat het vervuld moet zijn dan is er overgave. Over het transpersoonlijke kun je in het volgende artikel lezen.

De paradox is dat we heelheid zoeken in ons persoonlijke terwijl het daar niet te vinden is. Ik vermoed dat 100% van mijn klanten komt voor de vraag: ik zoek heelheid. Doorgaans komt de vraag geformuleerd als:

  • Ik wil gelukkiger zijn in (mijn relatie tot) mijn werk,
  • ik ervaar problemen (in mijn relatie) met mijn liefdespartner,
  • ik ervaar last van (mijn relatie tot) mijn moeder of vader,
  • ik heb problemen met (mijn relatie tot) mijn vriendschappen.

Zelden hoor ik in eerste instantie:

  • ik wil gelukkiger zijn (in mijn relatie) met mijzelf, of,
  • ik loop vast in (mijn relatie tot) mijn spirituele ontwikkeling

En dat terwijl dat het ‘er alleen voor staan’ bij veel trajecten blijkt, en het gemis aan steun zo wordt gevoeld.

Het zal je vast opvallen dat ik overal bij schrijf: “in mijn relatie tot”. Omdat het over mij gaat; niet over de ander. De ander is slechts een spiegel. Zoals Boeddha zei:

Your worst enemy cannot harm you as much as your unguarded thoughts.

Wat mij verrast is dat er altijd maar 1 verlangen wordt genoemd en dat de rest wordt “vergeten”. Maar ze hangen wel degelijk samen. Laatst had ik voor het eerst een begeleidingstraject waarbij de hulpvraag was de relatie tot zijn kinderen. Niet verbazend dat bleek dat zijn liefdesrelatie onder druk stond, dat de relatie tot zichzelf een ‘dingetje’ was, en dat er doorlopend ‘issues’ waren op zijn werk.

Heel eigen aan het ego is dat het zich verhoudt tot “buiten”, naar buiten mijzelf. De voorbeelden van hulpvragen gaan allen over hoe er zichtbaar gemanifesteerd wordt in de buitenwereld, hoe je je verhoudt tot anderen. Heel mannelijk :-). Vandaar dat ik schreef ‘mijn verhouding tot’.

Wat ik in mijn praktijk zie is dat het nooit (echt) gaat over de genoemde hulpvragen. Wat ik terugzie in mijn begeleiding zijn mannen die al hun dromen van ooit hebben waargemaakt én niet werkelijk gelukkig zijn. Ze zoeken verbinding, dat hun hart en energie weer stroomt, innerlijke rust.

Om bij jouzelf uit te komen kun je jezelf afvragen: welke fysieke, emotionele, mentale en spirituele behoeftes heb ik? (zonder die bij een ander te zoeken of in jouw werk). Dat zijn jouw drijfveren. De oriëntatie naar binnen. Voelen hoe je lijf reageert, het gewaarzijn. Telkens weer voelen. Telkens weer jouw ademhaling volgen.
Daarin zie ik in mijn praktijk de beweging van de ziel, en daar begeleid ik bewust op.
Die deels bewuste en vaak onbewuste beweging naar heelheid, naar zelfverwerkelijking, naar vervulling. Dit helpt je om te zien:

Wij zien niet de dingen zoals ze zijn, wij zien dingen zoals wij zijn.

Alles wat je ziet is een construct van de mind. Om werkelijk te kunnen kijken en te komen bij jouw verlangen naar heelheid is het nodig dat je kijkt naar jouw oordelen. Kun je van een afstand naar jezelf kijken?
Hoe meer oordelen je bij een andere legt, hoe zekerder je kunt zijn dat je jezelf enorm onder druk zet met oordelen naar jezelf. Het zijn jouw eigen oordelen die jou weghouden van jouw eigen heelheid. En, ze zijn altijd gebaseerd op angst. Dat is de eigenschap van het ego. Besef dat het slechts een perspectief is. Ik geef een aantal voorbeelden:

Een hoge manager vond het toch telkens weer spannend als hij de uiteindelijke beslissing maakte. Het bleek dat in zijn jonge jaren zijn ouders en neefjes en nichtjes bang werden als hij, visionair en intelligent als hij is, vertelde waarvoor hij stond. Hij is zich gaan aanpassen aan hun angst om zodoende verzekerd te zijn van hun liefde. Precies zoals Mandela -mogelijk- het gedicht van Marianne Williamson aanhaalde: “Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, geweldig te achten?”
Een vrouw met incestverleden vliegt telkens uit haar lijf en heeft grote moeite voor zichzelf op te komen. Wanneer zij bij haar man is kan zij zich regelmatig niet openstellen of heeft minstens tijd nodig, en vriendinnen heeft zij weinig. Immers, moeder ontkende destijds wat er gebeurde.
Een man schuift doelen liefst zo ver mogelijk weg. Want beginnen aan een opdracht geeft stress omdat het telkens zó groot wordt vanwege perfectionisme. Want zijn ouders waren nooit tevreden en lieten zelfs schoolcijfers naar beneden bijstellen om te ’stimuleren’.

In deze voorbeelden werken deze mensen zo ontzettend hard om “het“ voor elkaar te krijgen. Ze doen zo ontzettend hun best om het goede te doen. En tot hun frustratie lukt het maar niet, of niet echt.
Wanneer de kwetsing zo ontzettend groot was kan dit zelfs leiden tot “ikke, ikke, ikke, de rest kèn stikke”.

In de Transactionele Analyse heet het dat er een ‘contaminatie’ (samenvallen) is met de Kind egopositie, of bij het laatste voorbeeld, de Ouder egopositie.
Voor jou van belang is te weten dat dit nog altijd het domein is van het ego. Weet dat er meer domeinen zijn.
Het is noodzakelijk om binnen het ego te werken aan het erkennen van de pijn van ooit, en tegelijkertijd wanneer je uitsluitend binnen het ego blijft werken komt er geen verlossing.
In mijn sessies werk ik met het verlangen als 1 stap terug zetten voordat 1 stap vooruit kan worden gezet. Het ervaren van de pijn van ooit, om daarna te ervaren hoe we onszelf kunnen dragen.
Te zien hoe onze wond juist onze parel, ons grote talent, is geworden en ons betekenis en doel in ons leven geeft en onze ontwikkelingsrichting wijst. Dit brengt een liefdevolle acceptatie van onszelf met alle fysieke, emotionele en mentale beperkingen die, in eerste instantie, zo kenmerkend voor ons zijn.
Bij een langer traject begeleid ik naar de bron van heelheid, van bewustzijn, van liefde en vreugde, en leer ik je ‘angst, beperking, wéggaan’ los te laten als een illusie.

Oefening:
Spreek in jezelf uit in de omgang met jouw bekenden (jouw partner, baas, kind enz.):
Wat mij opvalt aan jou is ….
Waar me dit aan doet denken is …..
Wat ik daar mee doe van binnen is ….
En ik weet dat dit van mij is, dat ik hiermee een etiket plak op jou.

Zou je jouw inzicht willen delen in de opmerkingen?

Begeleiding of Masterclass?
Wil jij los komen van jouw grootste belemmeringen?
Neem dan contact met mij op voor een afspraak.

Graag attendeer ik je op mijn unieke Masterclass Verlangen.
Ik geef hem zelf en ga dan al mijn kennis en kunde met je delen.
Klik hier voor meer informatie: