Over Sytze

“A man who is rooted below as well as above is sort of like an upright and inverted tree. The goal is not the heights but the center”
(Carl Jung, Das Rote Buch, Der Tod)

Sytze Wierda, juli 2017

Deze quote is de naamgever van Inner-Tree, het is hoe ik begeleid en geeft mijn levensvisie weer.

Ik ben gevormd door een bewogen leven. Inmiddels heb ik mijn eigen plek ingenomen, waardoor ik vanuit autonomie mijn beslissingen neem en daarmee steeds meer mijn authentieke zelf leef.

Ik heb een stilte in mij waardoor mensen tot rust komen, zich veilig voelen. Wat mij uniek maakt is mijn oprechte aanwezigheid en belangstelling voor jou. Ik kom snel tot de kern waarbij ik hoofd en hart combineer.

Mijn mensbeeld is holistisch; jouw denkpatronen, lichaam en energie beïnvloeden elkaar en vormen één geheel. Ik observeer waar je niet congruent bent. Wat onopgelost is, is zichtbaar als ziekte.

Mijn doel is in het diepste te transformeren, om onvermoede inzichten boven water te halen, wat leidt tot verandering van alles. Wie zichzelf kent, kent de wereld.

Sinds 2005 begeleid ik fulltime. Ik combineer de hard- en de soft skills; tot 2006 heb ik 18 jaar management ervaring o.a. in multinationals en rijksoverheid.

Mijn opleidingen zijn onder andere Voice Dialogue, Strategisch Coachen en Professionele Communicatie bij Phoenix. Inmiddels school ik mij in Opstellingen van het verlangen. Wil je meer lezen over mijn opleidingen klik hier.

Ben je benieuwd of we genoeg klik hebben om samen te werken?
Klik hier om contact op te nemen.